SPŁYW KAJAKOWY SŁUPIĄ
13–30.VII.2002
(3/3)
fotki Kawona

UWAGA! KONKURS!
Wymyśl podpisy do zdjęć ze spływu. Kto wymyśli najfajniejsze – opublikujemy je
z podaniem autora oczywiście...
Przesyłajcie e-mailem na adres klubu!
1. Podpis


2. Podpis


3. Podpis


4. Podpis


5. Podpis


6. Podpis

POWRÓT


© 2003 by KKKT „Trawers”