DARCZYŃCY
STRONY INTERNETOWEJ KLUBU

W roku 2023:

Basia i Olek D., Ela i Darek K., Kasia L., Danusia i Krzysztof G., Beata i Andrzej N., Jola i Włodek Z., Asia P.-Ł., Ania i Marek S., Jola Ż., Ela i Marek J.,
Małgosia i Jurek G., Ela i Andrzej K., Lucy i Marek T., Ania G., Ewa i Piotrek T., Iza i Jarek Sz., Kasia i Waldek Cz., Janeczka i Marek Z., Beata i Bogdan P., Grażyna i Wiktor P.

Bardzo dziękujemy!:-)
W roku 2018:

Darek Ch., Kasia Cz., Olek D., Jurek G., Ela J., prof. Ela K., Ela K., Darek K., Kasia L., Krzysztof M., Andrzej N., Wiktor P., Joanna P.-Ł., Bogdan P., Krysia R., Grzegorz S.,
Ewa C.-T., Krzysztof T., Jola Z., Marek Z., Jola Ż., Ela Ż.-M.

Dziękujemy!:-)


W roku 2009:

Krzysztof Boroń, Ania i Darek Cherubinowie, Basia i Olek Damscy, Małgosia i Jurek Głuchowscy, Ania i Marek Grafowie, Grażyna i Jacek Grafowie, Ela i Wojtek Jezierscy,
Zocha i Witek Jozenasowie, Ela i Andrzej Korczeniewscy, Ela i Darek Kowalscy, Beata i Andrzej Nowakowie, Kasia Luboradzka, Beata i Bogdan Puśkiewiczowie, Krysia Regulska,
Iwona i Wiesław Włodarscy, Janina i Marek Zielińscy, Jola i Włodek Zielińscy, Jola Żebrowska.

Bardzo serdecznie dziękujemy :-)


W roku 2008:

Ania i Darek Cherubinowie, Basia i Olek Damscy, Małgosia i Jurek Głuchowscy, Grażyna i Jacek Graf, Ania i Marek Graf, Ela i Wojtek Jezierscy, Zocha i Witek Jozenasowie,
Ela i Andrzej Korczeniewscy, Ela i Darek Kowalscy, Kasia Luboradzka, Asia i Zbyszek Łuczniewscy, Beata i Andrzej Nowakowie, Beata i Bogdan Puśkiewiczowie, Krysia Regulska,
Ania i Marek Smolińscy, Zbyszek Tkaczyk, Iwona i Wiesiek Włodarscy, Janina i Marek Zielińscy, Jola i Włodek Zielińscy, Jola Żebrowska

Bardzo serdecznie dziękujemy :-)


POWRÓT


© 2023 by KKKT „Trawers”